InuYasha

Běží lesem, s vítězným úšklebkem na tváři hraničícím se škodolibostí. Jeho bosé nohy se tiše odráží od země v dlouhatánských skocích a látka rudého roucha divoce naráží do větru. V drápech svírá to, kvůli čemu byl ochoten zabít kohokoli, než ji…